Hallacı Mansur Kimdir? Hallacı Mansur Eserleri Nelerdir? Hallacı Mansur’un Hayatı

0

Hallacı Mansur kimdir

tam

Divan

Haber Merkezi

Hallacı Mansur eserleri

Hallacı Mansur Kimdir?

gerçek

Ta’Sînû’l Ezel ve’l-Cevherû’l-Ekber ve’ş-Şeceretû’n-Nûr’iyye

pushfn(‘ads’);

Hallacı Mansur’un Hikayesi

Hallacı Mansur, “Enel Hak” (Ben Hakk’ım) ifadesini kullanan ve bu sözlerin derin anlamı göz ardı edilerek yanlış yorumlandığı için idam edilen bir mutasavvıftır. Mansur, bu ifadeyle Allah’ın, kişinin iman derecesine göre kalbinde tecelli etmesinden söz etmektedir. Döneminde, şirk işlediği düşüncesiyle sadece dışlanmakla kalmamış, aynı zamanda idam edilmiştir.

Hallacı Mansur Eserleri Nelerdir?

Kaynak: Haber Merkezi

TavsinDivanTa’Sînû’l Ezel ve’l-Cevherû’l-Ekber ve’ş-Şeceretû’n-Nûr’iyye

Leave A Reply

Your email address will not be published.

14 + eleven =